Projecte “Signem Museus”: visites en Llengua de Signes Catalana

Signem Museus és un nou projecte de visites guiades en Llengua de Signes Catalana (LSC) a diversos museus catalans, que ha programat cinc sessions entre els mesos de març i abril. És una iniciativa del Departament de Cultura, en col·laboració amb el MEV Museu d’Art Medieval de Vic i l’Agrupació de Persones Sordes de Vic i Comarca.

Les visites en LSC aniran a càrrec de dues persones sordes signants, que han participat en l’elaboració del projecte per adequar i aproximar el patrimoni museístic a les peculiaritats de la llengua i la cultura gestual i visual de les persones sordes. D’aquesta manera, es posa en relació directa el patrimoni cultural català i la cultura de les persones sordes.

El projecte té com a singularitat la centralitat i protagonisme de les persones sordes en el seu desenvolupament, com a mediadores i guies, tot fent un pas enllà de la mera traducció de textos escrits per mitjà d’intèrprets. Martu Pericas, historiadora de l’art, i Sergio Cuadros, enginyer electrònic, són els encarregats de les visites guiades, com a persones sordes que tenen la LSC com a llengua inicial. També els acompanyarà un intèrpret que hi posarà veu perquè persones oïdores puguin seguir les visites, a més de facilitar la lectura labial a persones sordes oralistes.

Amb la col·laboració de:

                            

X