12 juliol, 2017

Conte “El Peix Pedra”

(…) I dels altres peixos i animals que hi vivien, què se n’ha fet? De moment no en sabem res, però cada vegada que es troba un nou fòssil és com una nova pàgina de la història que hem d’aprendre a llegir…La història de les pedres és callada, nosaltres hem de posar-hi la veu.

X