El Museu d’Alcover forma part de la nova Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya

El fet que el Museu d’Alcover entri a formar part de la nova Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya, implica consolidar un equipament local, com és el nostre, com a espai cultural de referència dins del territori català al voltant del patrimoni paleontològic. Les Muntanyes de Prades contenen una riquesa geològica i paleontologia excepcional pel que fa al període Triàsic, i el museu des de fa dècades ha esdevingut un equipament cabdal en la seva difusió i conservació. Des de la descoberta dels fòssils marins a principi dels anys seixanta del segle passat, arran de l’explotació de la coneguda pedra d’Alcover, el municipi no ha deixat de dedicar esforços a la conservació del patrimoni fins al dia d’avui.
Per això, entrar a formar part com a museu de la nova xarxa temàtica de ciències naturals, no solament posicionarà Alcover dins del panorama cultural de Catalunya sinó que ajudarà a garantir la missió de l’equipament. La nova xarxa donarà suport en la documentació, conservació i difusió de la col·lecció, obrirà portes a participar d’accions conjuntes i compartides amb altres museus de ciències naturals del territori i ajudarà a garantir una major qualitat en els serveis com per exemple els educatius. El projecte educatiu del museu d’Alcover amb escoles, famílies i els seus públics, es troba en un punt àlgid de la seva trajectòria i amb el suport de la xarxa, podrà seguir creixent i fer valdre una part important del patrimoni natural que integra les valls del riu Glorieta i Brugent.

X