El Museu d’Alcover s’adhereix a l’Any Europeu del Patrimoni Cultural

El 2018 celebrem l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Una oportunitat única per celebrar la riquesa i diversitat del patrimoni europeu. La commemoració, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell d’Europa el 17 de maig de 2017, vol sensibilitzar la societat sobre la història i els valors europeus, reforçar un sentiment d’identitat comú i posar en valor les possibilitats que ofereix el nostre patrimoni cultural per al desenvolupament de la societat.

El patrimoni cultural abasta recursos del passat en moltes formes i aspectes: monuments i jaciments, paisatges, festes i tradicions, coneixements transferits i expressions de la creativitat humana, així com col·leccions conservades i gestionades per museus, biblioteques i arxius. Un llegat del passat que ens permet mirar el nostre futur, amb un inqüestionable valor educatiu, un considerable potencial econòmic i una gran dimensió de cooperació internacional.

Els principals objectius de l’Any Europeu són:

  • Promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i la cohesió social
  • Posar en relleu la contribució econòmica del patrimoni cultural als sectors de la cultura  i de la creació, en particular a les petites i mitjanes empreses, i al desenvolupament local i regional.
  • Posar l’accent en el paper del patrimoni cultural en les relacions exteriors de la UE com, per exemple, en la prevenció de conflictes, la reconciliació després d’aquests i la reconstrucció del patrimoni cultural destruït.

Al mateix temps, l’Any Europeu del Patrimoni Cultural vol reflexionar sobre els reptes als quals s’enfronta com són les conseqüències de la transició a l’entorn digital, la pressió ambiental i física sobre llocs que formen part del patrimoni i el tràfic il·lícit de béns culturals.

El Museu d’Alcover se suma a aquesta iniciativa compartint i assumint els seus objectius. Aquesta celebració és una gran oportunitat per donar a conèixer el patrimoni cultural català en el marc comunitari i dels valors compartits que ens hi uneixen, alhora que serveix per reforçar el sentiment de pertinença a Europa. Aprofitem aquest esdeveniment per:

  • Promoure el coneixement del patrimoni cultural de Catalunya dins l’àmbit nacional i en l’àmbit internacional.
  • Fomentar la visita de monuments, museus, arxius i biblioteques patrimonials del país
  • Donar a conèixer i reconèixer el treball de salvaguarda, estudi, conservació i difusió del patrimoni que desenvolupen institucions i associacions públiques i privades d’arreu del país.
  • Promoure el debat professional sobre la salvaguarda i difusió del patrimoni nacional
  • Promoure i consolidar les xarxes de col·laboració entorn del patrimoni

X