17 Març, 2016

AVÍS LEGAL

Titularitat del web

El Museu d’Alcover, amb seu al carrer Costeta, núm. 1-3, 43460, Alcover (Tarragona), és el titular del web museualcover.cat i el posa a disposició dels usuaris a fi de difondre notícia dels serveis i activitats que ofereix i de fer accessible el contingut sobre el qual es disposa a la web, tot fomentant, així mateix, la generació de nous coneixements.

Propietat intel·lectual dels textos i imatges

Tot el material (textos, imatges, interactius i material audiovisual) que forma part d’aquest lloc web és propietat del Museu d’Alcover, i pot estar protegit, a més, per drets d’autor o de reproducció per part d’altres propietaris de copyright: els fotògrafs i els autors.

El Museu d’Alcover permet la reproducció, amb fins no comercials, dels textos no signats, sempre que se’n respecti la integritat i se citi expressament la font i els URL: “Web del Museu d’Alcover, http://www.museualcover.cat”.

Els textos signats no es poden reproduir sense autorització expressa de l’autor/a i en cas d’utilitzar-ne una citació, caldrà fer constar el nom de l’autor/a, a més de la referència del web.

La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa del Museu d’Alcover, queda específicament prohibit.

El museu agraeix aquells altres museus, centres d’estudi, mitjans de comunicació o particulars que difonguin aquest web i en facin un enllaç des dels seus webs respectius, preferiblement a la pàgina principal, i n’estarà reconegut si comuniquen l’establiment de vincles al correu electrònic museualcover@alcover.cat.

Ús del web

La responsabilitat de l’ús del web recau en l’usuari.

El museu vol fomentar la participació dels usuaris amb aportacions d’opinions i materials a fi d’estimular la visió crítica, estendre el coneixement i fer-ne partícips als altres usuaris. Tanmateix, en aquells apartats on es publiquin opinions o materials aportats voluntàriament pels usuaris, el museu es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat humana. En qualsevol cas, el museu no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través dels llibres de visites i altres espais de participació que es posin a disposició.

Protecció de dades de caràcter personal

A diversos apartats del web hi ha formularis a disposició dels usuaris per tal de facilitar-los la consulta, la prereserva d’espais, la sol·licitud de fotografies o l’alta al mailing. El formulari sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder atendre’n les peticions.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers informatitzats del Museu d’Alcover, d’acord amb la legislació vigent.

El Museu d’Alcover garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i la no cessió a tercers en cap circumstància, sense autorització expressa dels interessats.

Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació o cancel·lació, previstos a la Llei 15/99, LOPD, l’interessat pot adreçar-se a:

Museu d’Alcover
C/ Costeta, 1-3, 43460 Alcover (Tarragona)
Tel. 977 846 452
museualcover@alcover.cat

X