21 desembre, 2015

Entra a l’exposició

 

El Triàsic és un període molt especial dins la història de la Terra, ja que suposa la transició de les faunes paleozoiques a les faunes “modernes” d’amfibis, rèptils i mamífers. A Catalunya, els sediments triàsics els trobem presents al llarg del sistema Mediterrani Català, i molt especialment a la serralada de Prades, proporcionant  importants restes fòssils  marines i vegetals.

Per la bona qualitat de fossilització, les pedreres d’Alcover-Mont-ral constitueixen un jaciment paleontològic excepcional,  tant per les noves  espècies que han proporcionat com per la seva cronologia. Es tractava d’una llacuna d’aigües somes amb molta vida animal, però amb un fons letal, sense oxigen i hipersalí, que facilità la fossilització dels animals morts que s’hi dipositaven.

Galeria d’imatges