25 febrer, 2016

Únics al món

 

L’exposició Les muntanyes de Prades ara fa 240 milions d’anys. Els fòssils d’Alcover-Mont-ral interpreta el nostre valuós llegat paleontològic, una singular col·lecció d’exemplars fòssils únics al món pel que fa a la fauna marina del Triàsic.

Els fòssils d’Alcover-Mont-ral són fossil-lagerstätten, dipòsits que contenen una extraordinària riquesa fòssil per les condicions de fossilització que s’hi varen donar. En el nostre cas, un baix contingut d’oxigen evità la putrefacció dels animals morts i després, una ràpida deposició de sediments fins els colgà i  s’inicià  ràpidament el procés de fossilització. El resultat és un registre fòssil extraordinàriament complet de tot l’ésser viu, fins i tot les seves parts toves (carn, pell, …).