A qui va dirigit?

El servei pedagògic del museu ofereix uns tallers relacionats amb el coneixement de la història de la Terra i la vida al planeta, tots ells, adaptats a les necessitats de cada nivell educatiu i als continguts curriculars. Prioritzem el treball de les competències bàsiques i transversals que s’especifiquen en la fitxa del docent.

  • Educació secundària i batxillerat
    Hem dissenyat activitats al voltant de la col·lecció de paleontologia i les pedreres de pedra d’Alcover, jaciment paleontològic on s’han descobert els nostres exemplars fòssils del Triàsic.
  • Universitats
    Oferim el Museu com a una extensió de l’aula, amb la possibilitat de realitzar classes de geologia, paleontologia i totes les altres àrees de coneixement que s’hi relacionen.
  • Educació especial i accessibilitat
    Ens reafirmem com un referent educatiu del territori, és per això que treballem actualment en el disseny d’activitats pels alumnes amb necessitats educatives especials.