22 Juny, 2017

Educació primària

ÀREA DEL CONEIXEMENT

  • Medi natural, social i cultural.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

  • Comunicatives, en expressar idees i organitzar informacions de manera eficaç i intel·ligible sobre fets naturals.
  • Metodològiques, en plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació.
  • Personals, en desenvolupar habilitats personals (autoestima, autocrítica, autoreflexió, autoaprenentatge, iniciativa, …) que afavoreixen les relacions interpersonals.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS


 

Música: El mar d’Alcover – Cantata “El Peix Pedra”

 

X